Lõi nạc vai bò

Liên hệ 0979306090

Vai bò (Blade) là phần thịt cắt từ vai (chuck) của con bò. Phần này thường có mô mỡ tỏa ra các phía từ trung tâm miếng thịt.

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

Vai bò (Blade) là phần thịt cắt từ vai (chuck) của con bò. Phần này thường có mô mỡ tỏa ra các phía từ trung tâm miếng thịt.

© Copyright 2016 Thực phẩm sạch Tây Ninh - Theme by Nhà Đất Tây Ninh
Back to Top