Nạc cổ bò

Liên hệ 0979306090

Cổ bò (chuck roll) nói riêng và nạc vai (chuck) là phần thịt nằm giữa nách, xương vai và phía trên chân trước, nó phần thịt được cắt từ nằm ở phần nạc vai bò giữa xương số 5 và số 6. Toàn bộ xương và sụn cũng như phần gân ngoài đã được loại bỏ.

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

Cổ bò (chuck roll) nói riêng và nạc vai (chuck) là phần thịt nằm giữa nách, xương vai và phía trên chân trước, nó phần thịt được cắt từ nằm ở phần nạc vai bò giữa xương số 5 và số 6. Toàn bộ xương và sụn cũng như phần gân ngoài đã được loại bỏ.

© Copyright 2016 Thực phẩm sạch Tây Ninh - Theme by Nhà Đất Tây Ninh
Back to Top